Folkesygdommen depression

1. oktober markerede hele Europa markerer folkesygdommen depression og det er vigtigt da cirka 150.000 danskere netop nu er ramt af en depression.

1.oktober var også dagen, hvor en ung dansk kvinde skal begrave sin mand.

Hun skriver følgende til Depressionsforeningen. »Jeg må tage dette som et tegn fra min mand. Onsdag den 1. oktober skal jeg igennem den værste dag i mit liv, og sige farvel en sidste gang til min kæreste, elskede mand. Jeg har mistet ham til denne ufattelig uretfærdige sygdom, som betød, at han i mandags tog sit eget liv og efterlod mig og hans piger på 3 og 4 år. Vi må alle gøre alt, hvad vi kan, for at nedbryde det tabu, der er om denne sygdom«.

Den efterladte kvinde pointerer vigtigheden i, at vi rækker ud efter de mennesker, som har brug for en håndsrækning til at søge den nødvendige hjælp og behandling.

»Hvis mit brev kan gøre, at bare én person finder mod og ro til at række ud efter hjælp, så blot én anden familie ikke skal miste deres kæreste, så vil jeg kunne se blot lidt lys i den mørke mørke tid, jeg går igennem«, skriver hun.

Ønsker du at få en uvildig læge til at tage stilling til dine symptomer, behandlingsmuligheder, forløb, forebyggelse eller eventuelt hvad du selv kan gøre kan du skrive til vores læge, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål om depression og få svar typisk inden for 3-6 timer.

laegecheck.dk hjælper mod folkesygdommen depression
laegecheck.dk hjælper mod folkesygdommen depression

Dansk Psykologforening og DepressionsForeningen har udgivet følgende fakta om depression:

– Cirka 150.000 danskere er netop nu ramt af en depression.
– Depressionsramte søger somme tider at undgå en formel diagnose af frygt for at blive stemplet som psykisk syge. Derfor bliver de fleste depressionsrelaterede problemer ofte omtalt som stress.
– Siden juli 2012 har alle borgere haft ret til tilskud til psykologbehandling for let til moderat depression, hvis de har en henvisning fra deres læge. Før da skulle borgere over 37 år selv betale hele udgiften.
– Et behandlingsforløb for let til moderat depression hos en psykolog kan i gennemsnit gennemføres med otte konsultationer. Med en timepris på for eksempel 800 kroner koster behandlingen samlet set 6.400 kroner. Den offentlige udgift udgør 60 procent af beløbet svarende til 3.900 kroner, mens klientens egenbetaling udgør de 40 procent svarende til 2.500 kroner.
– I 2010 beregnede Danske Regioner, at samfundet kan spare 700 millioner kroner, hvis alle med en lettere depression får adgang til psykologhjælp med tilskud.
– Danske Regioner har ligeledes beregnet, at samfundet for hver krone, der investeres i psykologbehandling for depression får fem kroner igen. Det skyldes færre sygemeldinger, lavere udgifter til sygedagpenge samt færre indlæggelser.
– Depression er den største årsag til invaliderende livsvilkår på verdensplan.
– Depression påvirker globalt 350 millioner mennesker.
– 11% af EU’s befolkning bliver ramt a depression på et tidspunkt i løbet af deres liv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *